Programmid

Kaks vastutuspartnerit

Korraga töötavad sinuga kaks erineva elu- ja töökogemusega edutreenerit. Nii saad osa mitmekülgsest lähenemisest.

Personaalne programm

Iga juht on erinev. Ka meie programm pole kunagi sama. See kohandub just sinu eesmärkide ja vajadustega.

Rohkem kui coaching

Lisaks klassikalise coaching’u metoodikale rakendame ka teisi tehnikaid ja harjutusi, mis sinu arengut aidata võiks.

Klassikaline coaching on võimas relv, millesse usume ka meie, kuid sinu kiirema ja tulemuslikuma arengu nimel astub Coaching Real People programm sammu kaugemale.

Juhtidele ja eraisikutele

Saame sind aidata, kui seisad silmitsi takistustega, mis ühel või teisel viisil sind tagasi hoiavad. Näiteks juhul, kui soovid vahetada töökohta, alustada ettevõtlusega, olla parem juht jms.

Personaalse edutreeninguga aitame sul:

sõnastada eesmärgid ja edasise tegevusplaani;

leida üles sinu edu pärssivad probleemid, ka eraelulised;

paika saada mõtteviisi, mis tõstaks sinu enesekindlust;

õppida pingeolukorras toime tulema;

saada paremaks suhtlejaks.

Programm koosneb kohtumistest, telefonivestlustest, tagasisidest ning mõistlikul määral ka praktilistest harjutustest ja kodustest ülesannetest. Vajadusel saad meilt ka jooksvalt nõu küsida.

Coachingu programmid koos edutreener Anna-Liisiga
Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Meeskondadele

Tiim hoiab kokku ja töötab tulemuslikult, kui iga liikme potentsiaal on täielikult rakendatud. Kui see teema on juhile uus või pole sellega tegelemiseks aega, on meeskonna coaching parim lahendus.

Meeskonna coaching’uga aitame tiimil:

sõnastada ühised eesmärgid ja edasise tegevusplaani;

toime tulla probleemide lahendamisega;

üksteise isikupäraga arvestada;

omavaheline suhtlus paika saada;

tõsta motivatsiooni ja produktiivsust.

Töötajate motiveerimine ja edukas meeskonna juhtimine peavad lähtuma tiimist endast. Valmisprogrammi luua pole võimalik. Seepärast paneme selle igale meeskonnale kokku individuaalselt.