Privacy policy

Realcoach OÜ privaatsustingimused

Realcoach.ee veebilehe ning sotsiaalmeedia kanalite vastutav haldaja on:
Realcoach OÜ
Reg. kood: 16196258
Kastani tn 42, 50410 Tartu linn, Tartu maakond
Tel +372 5455 2212
www.realcoach.ee
www.facebook.com/coachingrealpeople
www.instagram.com/realcoach.ee
www.linkedin.com/company/realcoachtartu

 

1. Sinu nõusolek isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks

Nõustudes Realcoach OÜ (edaspidi Realcoach) privaatsustingimustega annad meile nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga edastada Sulle uudiseid, pakkumisi ja muud asjakohast (nt blogipostitused, sündmused, mh koolitused, seminarid ja töötoad jmt) teavet maksimaalselt 3 korda kuus. 

Allpool toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute, sh ettevõtete, asutuste või organisatsioonide andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel või teenuskeskkondades, millele Realcoachi veebilehel või teenuskeskkondades viidatakse (välislingid).

Ettevõtet, asutust või organisatsiooni esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2016/679.

Realcoachi veebilehte ja sotsiaalmeedia kanaleid kasutades nõustud käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki seotud isikuid.

2. Milliseid isikuandmeid, kuidas ja milleks me kogume?

Isikuandmed on andmed, mida Realcoach OÜ kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks, küsimuste lahendamiseks või turundusliku sisu edastamiseks.

– Meie veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise aja (kellaaeg, kuupäev, aasta) ja kohaga. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse veebilehe külastuste ja seal viibimiste kohta, et selle põhjal veebilehtesid ja teenuskeskkondasid parendada ning külastajatele mugavamaks muuta.

– Ülalpool kirjeldatud andmete kogumiseks kasutame automatiseeritud tööriista Google Analytics. Kui Sa ei soovi enda kohta neid andmeid edastada, saad igal ajal keelata oma andmete kogumise Google Analyticsi poolt, nagu on kirjeldatud siin.

– Füüsiliste isikute andmete töötlemiseks kogume vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukoodi või sünnikuupäeva, suhtluseks ja asjakohase sisu pakkumiseks nime, e-posti aadressi, mobiiltelefoni numbrit, ametikohta ja ettevõtet/asutust/organisatsiooni.

– Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, aadressi, juriidilist isikut esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning telefoninumbreid kontakteerumiseks ja arve saatmiseks.

– E-postile saadetavate turunduslike sõnumite puhul võime koguda Sinu suhtluse kohta infot, näiteks kas Sa avasid e-kirja, millistele linkidele Sa vajutasid, milliseid seadmeid Sa selle jaoks kasutasid ning millised on seadmete tehnilised omadused. See info salvestub iga kontakti ajalukku. Võime ka hinnata enne uudiskirja saatmist oma kontaktide varasemat käitumist (kontakti ajaloost saadud andmeid, korraldatud üritustel osalemist jne), et saaksime Sulle e-posti teel personaalsemaid teateid saata. Realcoachil on õigustatud huvi mõista oma kontaktide vajadusi ja eelistusi, et asjakohasemat infot pakkuda.

– Võime töödelda Sinu nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil ka sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google). Nendel eesmärkidel töötleme Sinu isikuandmeid kuni viie aasta jooksul alates Sinu kontaktide kontaktibaasi lisamisest. Realcoach OÜ-l on õigustatud huvi (GDPR Art 6(1)(f)) edastada oma kontaktidele turunduslikku sisu säilitamaks nendega ärialast suhet.

Nõusolek seotud ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel nõustuva märke lisamisega selleks ettenähtud lahtrisse.

3. Kuidas me Sinu andmeid töötleme?

Käsitleme kõiki meile teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena. 

Realcoach ei töötle Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) loetletud delikaatseid isikuandmeid.

Eelnevas punktis loetletud isikuandmete töötlemise eesmärgil pääsevad andmetele ligi Realcoach OÜ töötajad, kes kasutavad oma töös kõiki turvameetmeid, mis puudutavad Sinu andmete töötlemist. 

Realcoachi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

4. Kuidas me Sinu isikuandmeid kaitseme?

Realcoach kohustub kaitsma oma klientide isikuandmeid ja privaatsust ning käsitleb kõiki meile teatavaks saanud isikuandmeid konfidentsiaalsena. 

Realcoachi tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ning Eesti Vabariigi seadustega, sh Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679. 

Realcoach rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

5. Kui kaua me Sinu andmeid säilitame?

Isikustamata tehnilisi veebilehtede ja teenuskeskkondade kogutud andmeid säilitatakse tähtajatult.

Sinu nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit töötleme turunduslikul eesmärgil sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, LinkedIn, Google) kuni 5 aastat alates Sinu kontaktide kontaktibaasi lisamisest. 

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada. Interaktsiooniks loetakse mh otseturundusele reageerimist vaatamise või lingile klikkimise kaudu.

6. Millised on Sinu õigused meie kasutuses olevate isikuandmetega?

Sul on õigus oma andmetega tutvuda, paluda nende parandamist või meie kontaktibaasist eemaldamist. Selleks esita palun vabas vormis taotlus e-posti aadressile info@realcoach.ee. Vastame Sulle hiljemalt 7 päeva jooksul.

Kui Sa soovid loobuda meie uudiskirjadest, saad seda teha iga kirja jaluses toodud lingi kaudu.

Isikuandmete töötlemisega seotud järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

7. Küpsised

Kasutame oma veebilehel küpsiseid, et muuta see kasutajasõbralikumaks ja pakkuda asjakohasemat sisu.

Paljud veebibrauserid võimaldavad vältida kolmandate osapoolte küpsiseid. Kui see on seadistustega võimaldatud, lubab veebibrauser veebisaidi kaudu salvestada ainult selle veebiteenuse küpsiseid, mida parasjagu külastad. Vastava valiku saad teha veebibrauseri seadistuste kaudu (see valik välistab kõigi kolmandate osapoolte küpsiste toimimise).

Küpsiste vahemälu saad oma veebibrauseri seadistuste kaudu kustutada. Küpsise kustutamine kustutab brauseri vahemällu salvestatud unikaalse identifikaatori koos sellele lisatud veebipõhise profiiliga. Küpsise vahemälu kustutamine ei takista uute küpsiste salvestamist tulevikus.

Iga brauser on erinev ja kui Sa ei tea, kuidas oma küpsiste seadeid muuta, võid lugeda seda küpsiste juhtimise ja kasutusjuhendit. Sinu seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavaid küpsiste juhtfunktsioone. Kui Sa ei soovi, et küpsised koguksid teavet, loobu küpsistest oma veebilehitseja seadetes. 

 

Hindame Sinu usaldust ja kinnitame, et kogume ja töötleme Sinu isikuandmeid hoolikalt ja vastavuses kõikide eelpool kirjeldatud regulatsioonidega. Kui Sul on küsimusi või soovid midagi täpsustada, võta meiega palun ühendust info@realcoach.ee 

Parimate koostöösoovidega

Realcoach OÜ