Team Coaching – Systemic Team Coaching

Meeskonna coaching

Reesi Valge

Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Meeskonna coachingu abil algatatakse olulisi vestlusi, mis argipäevas kipuvad jääma tulemusplaanide, kasumiaruannete ja vaheeesmärkide varju. Selleks, et tugeva meeskonnana ühiselt liikuda, on tihtipeale mõistlik hetkeks peatuda ning õppida tegutsema targalt ning üksteisega arvestavalt koostööd teha. Aksepteerida lugupidavalt erinevusi ning üksteist tunnustada, võimendada tegevusi. Ühel lainepikkusel olev meeskond saavutab koos suurepäraseid tulemusi.
Meeskonna coaching’uga aitame tiimil:

luua selguse eesmärkide, tegevuskava ning prioriteetide kohta;

aitab näha eesmärki, miks seda kõike tehakse, milleks meeskond on üldse loodud;

avardab ja aitab näha suuremat pilti, mida meeskond ja sidusrühmad tulevikus vajavad;

loob usaldust nii meeskonna siseselt, kui suhtluses juhiga;

aitab luua arusaama rollides, vastutusalades ja koostöötamise protsessides.

Töötajate motiveerimine ja edukas meeskonna juhtimine peavad lähtuma tiimist endast. Valmisprogrammi luua pole võimalik, sellepärast loome selle üheskoos.

Loe lisaks meeskonna coachingu kohta siit.

Mis on meeskonna coachingu ja teiste coachingu tüüpide erinevus? Loe lisaks siit!

Tiimi suurus 5-10 inimest. Meeskonna coachingu kestvus 6-12 kuud.