Workshop for teams: managing emotions on a daily basis

Eksperimentaalne töötuba meeskondadele: emotsioonide juhtimine igapäevaselt

Elo Mets

Psühholoog Daniel Kahneman sai Nobeli preemia oma uurimuse eest, milles tõestas, et inimesed ei tee otsuseid ratsionaalsetel kaalutlustel, vaid tuginedes emotsioonidele. Oskus oma emotsioone teadvustada ja juhtida on oluline oskus, mis aitab meil olla paremaks kaaslaseks oma kolleegidele, lähedastele, tulla toime elu väljakutsetega, sh stressiga. Seda oskust nimetatakse emotsionaalseks intelligentsuseks või tundetarkuseks.

Tundetarkus on samas üheks alustalaks organisatsiooni psühholoogilisele kapitalile – mida kindlamalt ja optimistlikumalt iga inimene end organisatsioonis tunneb, seda vähem on tööstressi ja seda terviklikum ning võimekam on meeskond. Pikaajalist konkurentsieelist on raske, kui mitte võimatu saavutada ilma positiivse psühholoogilise kapitalita.

Töötoas saad võimaluse õppida midagi uut tunnete kohta ja kogeda oma tundetarkust, selle käigus saad läbi kogemuse uurida ja avastada:

iseenda käitumist, mõttemustreid, tundeid,

iseenda toimimist grupis, suhestumist teiste grupiliikmetega - millal koostöö sujub ja millal ei suju?

kuidas õppida usaldama teisi ja iseennast,

millised on enda käitumismustrid, ressursid ja takistused

uusi lahendusi, proovida erinevaid käitumisviise, kogeda teistsuguseid vaatenurki.

Uuringud on tõestanud, et tegu mõjutab meid rohkem kui mõte, seetõttu hõlmab see töötuba lisaks teooriale ka erinevaid harjutusi, eksperimente väiksemates ja suuremates gruppides, kus igaüks saab enda jaoks parima tulemuse läbi aktiivse osalemise, suhtlemise, jagamise.

Töötuba iseloomustavad järgmised märksõnad: teadlikkus, tundetarkus, jõustamine, kontakt iseenda ja teistega.
Töötoad sobivad 6-18-liikmelistele meeskondadele.
Töötuba põhineb Gestaltteraapia* metoodikal.

Päevase töötoa hind 100€/ osaleja, kuid mitte vähem kui 700€/ päev (lisandub käibemaks).

*Gestalt psühhoteraapia kohta saad lisaks lugeda blogipostitusest.