Reesi Valge

Reesi Valge

Juhi ja meeskonna coach

Olen akrediteeritud coach ja omandasin kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud meeskonna coachi kvalifikatsiooni Global Team Coaching Institute`s. Mul on kogemus mitmete väga mitmetahuliste meeskondade juhtimisega nii Eestis kui välismaal ja sellest ajendatuna jõudsin ligi kuus aastat tagasi tõdemuseni, et just coachina saan kõige enam väärtust luua. Nii saigi ellu kutsutud Realcoach.

Nende kuue aasta vältel olen coachinud ridamisi tippjuhte ning väiksemaid ja suuremaid meeskondi. See kogemus on andnud mulle laiapõhjalise teadmistepagasi, mida kasutan spetsiaalsete meetodite, tööriistade, protsesside, koolituste ja töötubade loomiseks ning arendamiseks. Igaüht neist mõistagi vastavalt coachitava juhi või meeskonna vajadustega kohandades.

Jah, inimesed on ääretult erinevad, kuid meeskondade dünaamika ja neis esinevad väljakutsed on võrdlemisi sarnased. Tõepoolest, päris identseid probleeme ja lahendusi ei esine, kuid hästi läbi viidud coachingu toel on võimalik ka kõige keerulisemas olukorras meeskonnad selgete rollide, ühiste eesmärkide, tõhusa toetava koostöö ning paremate tulemuste suunas juhtida. See ongi minu eesmärk coachina.

Minu kvalifikatsioon coachina tugineb:

– Estoninan Business School – AoEC Accredited Executive Coach (veebruar 2019)
– Global Team Coaching Institute – Team Coaching Foundations Certified Coach (jaanuar 2022)
– Global Team Coaching Institute – Systemic Team Coaching (STC) Certificaton (veebruar 2022 – detsember 2022)

Üks minu lemmikumaid juhtmõtteid kõlab:

The best coaches coach themselves out of a job. The goal is not to keep people dependent but to give them wings. 
Jesse Lyn Stoner

Minuga saab ühendust helistades +372 5455 2212 või kirjutades reesi@realcoach.ee