Meeskonna Coaching – Systemic Team Coaching

Meeskonna coaching Systemic Team Coaching meetodil

Kas sina usud coachingu kasusse või mõtled nagu väga paljud inimesed meie ümber, et tegemist on mõneti hoomamatu nüüdisaegse esoteerikaga, mille otsa ja äärt on keeruline näha ning väljundit võimatu mõõta?

Meeskonnacoaching ehk Systemic Team Coaching hõlmab küll kindlaid lähenemisi ja võtteid, kuid on parimas mõttes ettearvamatu finišiga protsess. Protsess, mis kujuneb ja kohandub iga tiimi järgi. Üks, mis aga kindel – iga meeskond saab kahtlemata tugevam, ühtsem ja veelgi tulemuslikum! Loe  teiste inimeste, meeskondade ja ettevõtete lugusid  ja veendu ise.

Soovid konkreetsemalt teada, kas sinu meeskonnal oleks sellest päriselt, silmaga nähtavalt, käega katsutavalt ja mõõdetavalt kasu?

Aga palun! Siin on sulle ainulaadne võimalus – PROOVI JÄRELE! TASUTA! Valime ühe võtmeteema ja me näitame tasuta kohtumise vältel, kui palju sinu tiim ainuüksi ühest kohtumisest võidab!

Reesi Valge

Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Süsteemne meeskonna coaching toetab oluliste vestluste algatamist, mis igapäevaste tulemusplaanide, kasumiaruannete ja vaheeesmärkide varju kipuvad jääma. Selleks, et tugeva meeskonnana ühiselt liikuda, tasub hetkeks peatuda ja õppida tegutsema targalt ning üksteisega arvestavalt koostööd teha. Aksepteerida lugupidavalt erinevusi ja üksteist tunnustada, võimendada tegevusi. Ühel lainepikkusel olev meeskond saavutab koos suurepäraseid tulemusi.

Meeskonna coachinguga aitame tiimil:

luua selguse eesmärkide, tegevuskava ning prioriteetide kohta;

aitab näha eesmärki, miks seda kõike tehakse, milleks meeskond on üldse loodud;

avardab ja aitab näha suuremat pilti, mida meeskond ja sidusrühmad tulevikus vajavad;

loob usaldust nii meeskonna siseselt, kui suhtluses juhiga;

aitab luua arusaama rollides, vastutusalades ja koostöötamise protsessides.

Töötajate motiveerimine ja edukas meeskonna juhtimine peavad lähtuma tiimist endast. Valmisprogrammi luua pole võimalik, sellepärast loome selle üheskoos.

Uuri lähemalt, kellele ja miks on meeskonna coaching mõeldud ning mille poolest erineb see teistest coachingu tüüpidest.

Et meeskonna coaching oleks maksimaalselt tõhus, on sobivaim tiimi suurus 5-10 inimest. Ajalises mõttes tasub arvestada umbes 6-12 kuuga, kohtumisi kogu meeskonnaga teeme umbes üks kord kuus.