Koolituskalender

Realcoach koolituskalender 2024. aastaks

Oleme oma fookuse seadnud peaasjalikult konfliktide lahendamise, emotsioonide juhtimise ning tõhusama aja- ja ressursside planeerimise oskuse arendamisele nii juhtide, meeskondade kui ka tervete organisatsioonide tasandil. Just nende teemadega seotud väljakutseid ja lahendusvõtteid ning tööriistu silmas pidades panime kokku praktilised koolitused ja koostasime Realcoachi 2024. aasta koolituskalendri.

Täpsemate teemade valikul koolitusmaterjalide koostamisel aga tuginesime 2023. aasta detsembris läbiviidud küsitluse tulemustele, millest selgus muu hulgas, et valdav osa väljakutsetest meeskonnatöös keerleb ümber konfliktide, mis omakorda on põhjustatud:

  • suhtlusprobleemidest, rollide ja ootuste ebaselgusest ning isiklikest erimeelsustest ja hoiakutest,
  • erinevast töökultuurist või -stiilist tingitud arusaamatustest ja puudulikust kommunikatsioonist,
  • ebakindlusest oma rollis ja vastutusalas ning segadusest tööülesannete jaotuse  ja asenduste osas,
  • isiklikest erimeelsustest ja -arvamustest, näiteks erinevad käitumisviisid ja tagasiside andmine ning vastuvõtmine.

Küsitluse tulemustes joonistus veel välja, et enim põrkutakse erineva tööstiili (35.2%)  nt “parem tehtud, kui ideaalne” vs “kui teha, siis ideaalselt” ning “teen ära esimesel võimalusel” vs “prokrastineerin viimase hetkeni” ja erinevate väärtushinnangute (24.1%) tõttu.

Ligi 2/3 vastanuist sooviksid konfliktidega tõhusamalt toimetulekuks tõsta oma enesekindlust ning õppida emotsioone juhtima (29.6%) ja stressi maandama (22.2%).

Kas mõni eelpool kirjeldatud olukord on Sinu jaoks tuttav? Usume, et on. Aga sellest pole lugu, sest meil on ka ridamisi meetodeid, lähenemisi ja tööriistu, mille abil neid väljakutseid lahendada. Leia endale allolevast kalendrist kõige kõnekamad koolitused ja registreeru aegsasti või võta meiega ühendust ja paneme Sinu meeskonna jaoks kokku just teie vajadustega enim sobituva koolituse, töötoa või koguni teambuildingu elementidel baseeruva sündmuse. Kõik meie koolitused hõlmavad nii asjakohast teooriat kui ka õpitud tehnikate katsetamist, rollivahetusi, päriselulistele situatsioonidele lahenduste leidmist ja vahetut läbikogemist.

KOOLITUS

TOIMUMISEAEG

KOHTADE ARV

HIND

LISAINFO

Iga hea juht tunneb juhtimisvestluste kunsti

telli

8-16

249 eur

Emotsioonide igapäevane juhtimine (Tallinnas)

telli

8-16

149 eur

Kuidas ennetada, lahendada ja vahendada konflikte ning tõsta meeskonna tulemuslikkust? (Tallinnas)

telli

12-24

249 eur

10 harjutust meeskonnatunde loomiseks ja tugevdamiseks (Tallinnas)

telli

12-24

149 eur

Juhi enesekindluse meistriklass I+II osa: eneseusk ja -teadlikkus ning suhtlemisoskused (Tallinnas)

telli

12-24

379 eur

Juhi enesekindluse meistriklass II osa: coachingu tööriistad meeskonna tulemuslikkuse suurendamiseks (Tallinnas)

telli

12-24

199 eur

Enesejuhtimise oskus ja otsustuskindlus

4. mai

8-16

149 eur

Loovus ja spontaansus edu valemis

1. juuni

8-16

149 eur

Meeskonnacoachingu alused I osa

22. august

12-24

599 eur

Meeskonnacoachingu alused II osa

23. august

12-24

Enesekindel coach läbi Gestalt-psühhoteraapia (Tartus)

10. veebruar 

6-24

149 eur

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.

Võta meiega ühendust

Soovid registreeruda tasuta esimesele sobivuskohtumisele või meeskonna coaching’u hinnapakkumist? Saada meile päring. Vastame sulle esimesel võimalusel.

    MIND KÕNETAB

    Personaalne coachingMeeskonna coachingTöötoad meeskondadeleGestalt psühhoteraapia

    VALI KOHTUMISEKS SOBIV PÄEV