Gestalt psühhoteraapia

Gestalt psühhoteraapia

Elo Mets

Kõik tõeline elu on kohtumine. /Martin Buber/

Gestalt psühhoteraapia* hõlmab kohtumist, kus me ei tegele üksnes rääkimisega, vaid kogeme ühises ruumis siin-ja-praegu olemist läbi kõigi meelte. Sinu meeled, aistingud, mida tunned, tajud – annavad väga olulist infot selle kohta, mis Sinuga toimub. Mina saan aidata Sul seda infot enda jaoks märgata ja nö lahti muukida. Mida rohkem Sa õpid kuulama oma keha ja oma meeli, seda enam kasvab Sinu teadlikkus endast, seda enam suudad vastu võtta ning nautida uudseid olukordasid, käesolevas hetkes olemist, kontaktis olemist iseenda ja teiste inimestega enda ümber.

Mina Gestalt psühhoterapeudina saan pakkuda turvalist keskkonda, milles olen Sulle toetav kaaslane enda tundma õppimise teekonnal või keerulisel eluperioodil. Väljaõppinud ja kogemusega psühhoterapeudina oskan märgata mustreid Sinu olemises ja käitumises, küsida küsimusi, mis aitavad Sul leida uusi, erinevaid vaatenurkasid oma elusituatsioonidele ning saada teadlikumaks oma kogemustest, arusaamadest ja reaktsioonidest ning seeläbi leida vastused enda jaoks – need kõik on Sinu sees olemas.

Üks aspekt, mis teeb Gestalt psühhoteraapia eriliseks on terapeudi väljaõpe. See ei sisalda üksnes teooriat ja tehnikate õppimist, vaid see on eelkõige terapeudi töö iseendaga, sh iseenda varjukülgede läbitöötamine, et need ei hakkaks segama minu kui terapeudi tööd.

Gestalt psühhoteraapia kliendiks on inimene, kes soovib:

kasvatada oma eneseteadlikkust ja enesekontrolli;

kasvatada enesekindlust ja suhtlemisoskust;

sõlmida rahu oma minevikuga, suurendada iseenda akstepteerimise tunnet;

kasvatada võimet saada hakkama stressirohkete olukordadega, sh elumuutused;

paremini mõista oma emotsioone, suurendada oskust jälgida ja juhtida oma emotsionaalseid seisundeid;

tegeleda lapsepõlvetraumaga, ärevuse, depressiooniga, isiksusehäiretega.

Kui oled endale valimas (Gestalt) psühhoterapeuti, siis järgmised küsimused võivad abiks olla:

-Kas terapeut on tõeliselt huvitatud Sinust ja Sinu kogemusest?
-Kas saad aru terapeudi praktikast ja tehnikast?
-Kas terapeut on suunatud koostööle Sinuga ja kuidas pakub Sulle selles tuge?
-Kas terapeut kuulab ja kuuleb Sind?
-Kas terapeut arvestab Sinu piire, on lugupidav Sinu soovi osas mingit teemat jagada või mitte jagada?

*Gestalt psühhoteraapia puhul tegemist on praktikaga, mis toetab inimeste arengut juba 60 aastat. Seda kasutatakse nõustamisel, psühhoteraapias, grupitöödes ja coachingus üle maailma.