Kuidas ennetada, lahendada ja vahendada konflikte ning tõsta meeskonna tulemuslikkust?

Koolitus: kuidas ennetada, lahendada ja vahendada konflikte ning tõsta meeskonna tulemuslikkust?

Teemavaldkond: suhtlemisoskus

Sihtrühm: juhid ja personalijuhid, tippspetsialistid, tiimijuhid ning meeskonnad, kes vajavad tulemuste saavutamiseks omavahelist usaldust ja tõhusat koostööd

Eesmärk: omandada uusi teadmisi konfliktitüüpide ja oskusi konfliktide lahendamise mudelite kohta meeskonnas, õppida sobivaid lähenemisviise konfliktsituatsioonide ennetamiseks ja lahendamiseks, arendada iseenda emotsioonide märkamist ja reguleerimist ning parandada arusaamist kaaslaste emotsioonidest.

Uuringud on näidanud, et paljudel meeskondadel kulub iganädalaselt ligikaudu 20% ajast draamadega tegelemisele ehk konfliktide lahendamisele. See tähendab ju kokkuvõttes tervet tööpäeva! Pikemas perspektiivis toob see meeskonnale ja kogu ettevõttele kaasa väga suure kulu, kas pole? 

Meeskondades esinevad pinged ja konfliktid võivad sageli takistada produktiivsust ning mõjutada nii motivatsiooni, töökeskkonda kui ka suhteid. Sellest tulenevalt kannatab ka meeskonna võimekus saavutada tulemusi. 

Konfliktid iseenesest on vältimatu osa meie igapäevasest töö- või eraelust. Kui tunned, et soovid oma teadmisi ja oskuseid sel teemal avardada, kuna kulutad liialt palju väärtuslikku aega negatiivsete emotsioonide ja konfliktidega tegelemisele, siis see koolitus on Sinu jaoks! Siin õpid, kuidas vähendada konfliktide negatiivset mõju meeskonna toimimisele ja saavutada paremaid tulemusi!

Koolitus sobib sulle juhul, kui vastad jaatavalt vähemalt ühele järgnevale küsimusele:

 • Kas tunned, et kulutad palju väärtuslikku aega „draamadega“ tegelemisele?
 • Kas tunned, et sul puudub vajalik enesekindlus konflikti olukorras toimetulekuks?
 • Kas soovid, et konfliktid ei lõhuks meeskonna dünaamikat?
 • Kas soovid meeskonnaga koos muuta destruktiivsed konfliktid konstruktiivseteks?

Koolitusel käsitletavad peamised teemad:

 • konfliktide tüübid ja nende juurpõhjused 
 • konfliktide juhtimine meeskonnas vs aktiivne konfliktide eiramine
 • konflikt kui tõuge arenguks, selle positiivne ja negatiivne mõju
 • konflikti lahendamise mudelid
 • konfliktide lahendamine selliselt, et kõik osapooled võidavad
 • psühholoogilised tegurid, mis muudavad inimese konfliktseks
 • enda emotsioonide märkamine, mõistmine ja juhtimine konfliktses olukorras

AEG
kokkuleppel

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
8 ak. tundi 

OSALEJATE ARV
 kuni 24

HIND
249 €
hind sisaldab koolitusmaterjale, kohvipause ja käibemaksu

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitajad: Reesi Valge, juhtide ja meeskondade coach ning Elo Mets, Gestalt psühhoterapeut väljaõppes

415241328_746006460444533_3040655526972490489_n

KOOLITUSE TULEMUSEL OMANDAD:

oskuse, tunda ära konfliktide juurpõhjuseid ja mõista konflikti olemust

teadmised konflikti psühholoogiast

arusaama erinevatest konflikti tüüpidest ja oskuse nendega toime tulla

oskuse juhtida oma emotsioone pingelises olukorras

oskuse kasutada 7-sammulist konfliktide lahendamise mudelit nii era- kui tööelus

oskuse läbi rääkida, arutleda ja end väljendada konfliktses olukorras

julguse ja enesekindluse konfliktisituatsioonides


ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitajad

Reesi Valge on akrediteeritud coach ja omandanud kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud meeskonna coachi kvalifikatsiooni Global Team Coaching Institute`s. Tal on kogemus mitmete väga mitmetahuliste meeskondade juhtimisega nii Eestis kui välismaal ja sellest ajendatuna jõudis ta ligi kuus aastat tagasi tõdemuseni, et just coachina saab ta kõige enam väärtust luua. Nende kuue aasta vältel on Reesi coachinud ridamisi tippjuhte ning väiksemaid ja suuremaid meeskondi.

Elo Mets on kliiniline Gestalt psühhoterapeut väljaõppes. Ta on omandamas magistrikraadi Londonis Metanoia Instituudi kliinilise Gestalt psühhoteraapia magistriprogrammis (MSc), mis on akrediteeritud Middlesex’i Ülikooli poolt. Elo on läbinud ka Tartu Ülikooli psühholoogiaained: arengupsühholoogia, kliiniline psühholoogia, psühhopatoloogia ning Ühendkuningriigi Gestalt Praktikute Ühingu liige (UK Association of Gestalt Practitioners, UKAGP).

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega – praktilised harjutused gruppides või paarides, rollimängud, grupiarutelud, praktilised näited, osalejate juhtumite analüüsid; teooria moodutab ca 50% koolituse mahust. Eestikeelne töövihik (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse)

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.