Töötuba meeskondadele: konfliktide ennetamine ja lahendamine

Töötuba meeskondadele: Konfliktide lahendamine ja ennetamine

Uuringud on näidanud, et paljudel meeskondadel kulub iganädalaselt ligikaudu 20% ajast draamadega tegelemisele ehk konfliktide lahendamisele. See tähendab ju kokkuvõttes tervet tööpäeva! Pikemas perspektiivis toob see meeskonnale ja kogu ettevõttele kaasa väga suure kulu, kas pole?
Teise nurga alt vaadates on ohumärk ka igasuguste konfliktide puudumine. Näiline harmoonia võib hoopis tähendada, et inimesed ei tunne end töökeskkonnas arvamuse väljendamiseks piisavalt turvaliselt, emotsioonid on alla surutud ja teatud teemasid lihtsalt ei käsitleta. Taoline olukord kulutab aga väga palju energiat ja ei lase meeskonnal oma täit potentsiaali rakendada.
Mõlemal juhul mängib olulist rolli keeruliste vestluste pidamise oskus, et tuua murekohad lahenduste leidmiseks lauale ning klaarida juba esilekerkinud konfliktid.

Sageli seostatakse konflikte negatiivsete emotsioonide, stressi ja kaosega, märkamata võimalust kasvamiseks ja arenguks, meeskonna loovuse ja tulemuslikkuse suurendamiseks. Konfliktides peitub võimalus juhul, kui nendega väga teadlikult tegeleda, neid juhtida.

1-päevane töötuba "Konfliktide ennetamine ja lahendamine" aitab uurida ja mõista konfliktide tekkimise põhjuseid ja mõjusid. Teemad, mida käsitleme:

Mis muudab meid konfliktseks?

Konfliktide juhtimine meeskonnas VS aktiivne konfliktide eiramine

Kas ja kuidas konfliktid kasu toovad?

Kuidas lahendada konflikte selliselt, et kõik osapooled võidaksid?

Coaching enesejuhtimises, praktilised võtted, mida kasutada konflikide lahendamisel

Mis on tugeva, ühtehoidva ja koostööle suunatud meeskonna saladus?

Kuna tegutsemine avaldab meile rohkem mõju kui mõtlemine oleme sellesse töötuppa kavandanud erinevaid harjutusi ja eksperimente nii väiksemates kui ka suuremates gruppides. Nii saab igaüks aktiivse osalemise, suhtlemise ja jagamise kaudu parima võimaliku kogemuse. Töötoa viivad läbi meeskonna coach Reesi Valge ja *Gestalt psühhoterapeut Elo Mets, kombineerides mõlema meetodi võtteid.

Töötuba iseloomustavad järgmised märksõnad: teadlikkus, tundetarkus, jõustamine, kontakt iseenda ja teistega.

Töötoa tulemusel

Suurenevad nii teadlikkus kui ka oskused, et muuta destruktiivne konflikt konstruktiivseks ja suurendada samal ajal usaldust organisatsiooni vastu ning luua produktiivne töökeskkond.

Kasvab osalejate teadlikkus enesest ja konfliktide juurpõhjustest ning kujuneb oskus konflikte märgata, juhtida, hallata.

Loe ka meie blogipostitust "Kas sa tead, mis muudab sind konfliktseks?"

*Gestalt on nii elustiil kui psühhoteraapia üks meetodeid. Tegemist on praktikaga, mis toetab inimeste arengut juba 60 aastat. Seda kasutatakse nõustamisel, psühhoteraapias, grupitöödes ja coachingus üle maailma. Rohkem selle teraapiameetodi kohta saad lugeda meie blogipostitusest "Mida kujutab endast Gestalt teraapia?"