Töötuba meeskondadele: konfliktide ennetamine ja lahendamine

Töötuba meeskondadele: Konfliktide lahendamine ja ennetamine

Uuringud on näidanud, et paljudel meeskondadel kulub iganädalaselt ligikaudu 20% ajast draamadega tegelemisele ehk konfliktide lahendamisele. See tähendab ju kokkuvõttes tervet tööpäeva! Pikemas perspektiivis toob see meeskonnale ja kogu ettevõttele kaasa väga suure kulu, kas pole?
Teise nurga alt vaadates on ohumärk ka igasuguste konfliktide puudumine. Näiline harmoonia võib hoopis tähendada, et inimesed ei tunne end töökeskkonnas arvamuse väljendamiseks piisavalt turvaliselt, emotsioonid on alla surutud ja teatud teemasid lihtsalt ei käsitleta. Taoline olukord kulutab aga väga palju energiat ja ei lase meeskonnal oma täit potentsiaali rakendada.
Mõlemal juhul mängib olulist rolli keeruliste vestluste pidamise oskus, et tuua murekohad lahenduste leidmiseks lauale ning klaarida juba esilekerkinud konfliktid.

Sageli seostatakse konflikte negatiivsete emotsioonide, stressi ja kaosega, märkamata võimalust kasvamiseks ja arenguks, meeskonna loovuse ja tulemuslikkuse suurendamiseks. Konfliktides peitub võimalus juhul, kui nendega väga teadlikult tegeleda, neid juhtida.

1-päevane töötuba "Konfliktide ennetamine ja lahendamine" aitab uurida ja mõista konfliktide tekkimise põhjuseid ja mõjusid. Teemad, mida käsitleme:

Mis muudab meid konfliktseks? Mõistad konfliktide tekkepõhjuseid töökeskkonnas, isiklikus elus ja nende mõju.

Konfliktide juhtimine meeskonnas VS aktiivne konfliktide eiramine. Kuidas toetada uut töötajat kollektiivis ja vähendada vastandumist? Kuidas luua sisekliima, kus meeskonnaliikmed kasutavad üksteise mitmeskesisust hästi ära?

Kas ja kuidas konfliktid kasu toovad? Kuidas head konflikti mitte raisku lasta?

Kuidas lahendada konflikte selliselt, et kõik osapooled võidaksid? Õpid, kuidas suhelda empaatiliselt ja konstruktiivselt, isegi kõige pingelisemates olukordades, vältides süüdistavat ja hinnanguid andvat kõneviisi.

Coaching enesejuhtimises, praktilised ja igapäevaselt kasutatavad coachingu tööriistad, sealhulgas 7 sammuline konfliktide lahendamise mudel.

Mis on tugeva, ühtehoidva ja koostööle suunatud meeskonna saladus?

Kuna tegutsemine avaldab meile rohkem mõju kui mõtlemine oleme sellesse töötuppa kavandanud erinevaid harjutusi ja eksperimente nii väiksemates kui ka suuremates gruppides. Nii saab igaüks aktiivse osalemise, suhtlemise ja jagamise kaudu parima võimaliku kogemuse. Töötoa viivad läbi meeskonna coach Reesi Valge ja *Gestalt psühhoterapeut Elo Mets, kombineerides mõlema meetodi võtteid.

Töötuba iseloomustavad järgmised märksõnad: teadlikkus endast ja meeskonnast, jõustamine, kontakt iseenda ja teistega.

Töötoa tulemusel

Suurenevad nii teadlikkus kui ka oskused, et muuta destruktiivne konflikt konstruktiivseks ja suurendada samal ajal usaldust organisatsiooni vastu ning luua produktiivne töökeskkond.

Kasvab osalejate teadlikkus enesest ja konfliktide juurpõhjustest ning kujuneb oskus konflikte märgata, juhtida, hallata.

Strateegiad sisemise rahu säilitamiseks: Õpid meetodeid, mis aitavad säilitada sisemist tasakaalu ja rahu, isegi kõige keerulisemates olukordades.

Loe ka meie blogipostitust "Kas sa tead, mis muudab sind konfliktseks?"

Rääkisime sellest ka Äripäeva artiklis.