Emotsioonide juhtimine igapäevaselt (Tartu)

Koolitus: emotsioonide juhtimine igapäevaselt

Teemavaldkond: psühholoogia

Sihtrühm: kõik teemast huvitatud

Eesmärk: arendada osalejate isiklikku tundetarkust ehk emotsionaalset intelligentsust ja enesejuhtimise võimekust ning suurendada meeskonnas tegutsejate vahel usaldust ja tõhustada koostööd.

Emotsioonide juhtimine on kujunemas üha olulisemaks oskuseks, et kõikvõimalike igapäevaste situatsioonidega tõhusamalt toime tulla. Mõnikord sõltub emotsioonide juhtimise oskusest ka meie edu või ebaedu.

Pole kahtlust, et häid emotsioone on alati hea tunda, kuid ka pealnäha halb emotsioon on vajalik – see võib hoiatada ohu eest, või anda teada: ” midagi on vaja muuta, võta ometi midagi ette!”. Need lihtsalt on meie elu lahutamatu osa, andes igale päevale kordumatu ja meeldejääva värvi. Justnagu ilm – muutlikud ja ettearvamatud, tulevad ja lähevad, siis kui ise tahavad. Tegelikult aga on sul võimalik oma emotsioonidega piltlikult öeldes sõbraks saada ja omandada oskus neid juhtida. See tähendab, et õpid märkama, mis sinu sees toimub ja millise nimetuse saad parasjagu valitsevale emotsioonile anda. 

Koolitus “emotsioonide juhtimine igapäevaselt” annab ohjad taas sinu kätte, sest õpid oma emotsioone lugema ja juhtima ning saad seeläbi luua end ümbritsevate inimestega tugevamaid ja toetavamaid suhteid nii isiklikus kui ka tööalases elus.

See koolitus on mõeldud sulle, kui soovid:

 • paremini mõista, teadvustada ja juhtida enda emotsioone
 • mõista ja juhtida iseenda käitumis- ja mõttemustreid 
 • kasvatada eneseusaldust ja -kindlust
 • avastada enda ressursse ja takistusi.

Koolitusel leiame vastused küsimustele:

 • mis on emotsionaalne intelligentsus (EQ) ehk tundetarkus
 • kuidas avardada positiivseid emotsioone
 • mida tähendab psühholoogiline kapital – selle komponendid, selle olulisus, kuidas kapitali suurendada
 • mis on emotsioonid ja kuidas need on seotud füsioloogiliste protsessidega meie kehas
 • millised on baas-emotsioonid ja kuidas need väljenduvad
 • mis toetab või takistab sind emotsioonide juhtimisel
 • kuidas kasutada kolmeosalist mina-sõnumit
 • kuidas suurendada oma emotsionaalset heaolu
 • kuidas koostada isiklikku arenguplaani

AEG
20. aprill 2024 kell 9.30-17.00

KOHT
Tartus, Aparaaditehases Kastani tn 42, Realcoachi kontoris

KESTVUS
8 ak. tundi 

OSALEJATE ARV
 8-16

HIND
149€

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitaja: Elo Mets, Gestalt psühhoterapeut väljaõppes

Elo Mets Gestalt psühhoterapeut

KOOLITUSE TULEMUSEL:

saad teoreetilise ja praktilise teadmise psühholoogilistest faktoritest, mis inimest igapäevaselt juhivad ja mõjutavad

kasvab sinu tundetarkus ehk emotsionaalne intelligentsus ning oskus seda rakendada

suureneb sinu paindlikkus ja pingetaluvus

kasvab sinu otsustussuutlikkus ja -kindlus.


ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitaja

Elo Mets on kliiniline Gestalt psühhoterapeut väljaõppes. Ta on omandamas magistrikraadi Londonis Metanoia Instituudi kliinilise Gestalt psühhoteraapia magistriprogrammis (MSc), mis on akrediteeritud Middlesex’i Ülikooli poolt. Elo on läbinud ka Tartu Ülikooli psühholoogiaained: arengupsühholoogia, kliiniline psühholoogia, psühhopatoloogia ning Ühendkuningriigi Gestalt Praktikute Ühingu liige (UK Association of Gestalt Practitioners, UKAGP).

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus toimub kogemusõppe vormis, Gestalt psühhoteraapiast pärit praktiliste meetodite toel. Toimuvad:

 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupitööd ja -harjutused
 • grupiarutelud
 • olukorra simulatsioon ja praktilised harjutused
 • eneseanalüüs ja reflektsioon.

Osalejad saavad infomaterjalid (töölehed), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahenditest. Iga koolitus on ainulaadne, sest töötame eksperimentaalselt hetkel toimuvaga ja osalejate poolt tõstatatud teemadega.

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.