Lahendused

Kaks erineva suunaga coach´i

Kaks erineva elu- ja töökogemusega edutreenerit. Mitmekülgne lähenemine meeskonna ja personaalses coaching´us.

Personaalne lähenemine

Iga juht ja inimene on erinev. Kohandame ja arvestame coaching´us Sinu eesmärkide ja vajadustega.

Rohkem kui coaching

Lisaks klassikalise coaching’u metoodikale rakendame ka teisi tehnikaid ja harjutusi, mis Sinu arengut aitavad ja toetavad.

Klassikaline coaching on võimas relv, millesse usume ka meie, kuid Sinu kiirema ja tulemuslikuma arengu nimel astub Coaching Real People sammu kaugemale.

Life coaching

Sa ei pea olema õnnetu ega seisma silmitsi hiiglaslike probleemide ja tagasilöökidega selleks, et life coachingusse tulla. Kõik, mida Sa vajad on suur ja siiras soov saavutada midagi veel enamat. Life coachinguga viin Sind järgmisele levelile- suhetes, karjääris ja isiklikes eesmärkides. See seisneb oma hirmudega silmitsi seismises, piiravate uskumuste tuvastamises ja mõtteviisi muutmises. Selle võlu peitub selles, et enda tagasi hoidmise asemel soovid Sa hoopis igast ägedast võimalusest oma elus kinni haarata. Coaching loob just Sinule sobilikud strateegiad, muudab Su mõtteviisi ja SINU elu!
Personaalse edutreeninguga aitan sul:

taasleida enesekindlus ja potentsiaal;

muuta mõtteviisi ja uskumusi;

leida selguse;

ennast ja teisi paremini mõista;

parandada omavahelisi suhteid.

Programm koosneb kohtumistest, telefonivestlustest, tagasisidest ning mõistlikul määral ka praktilistest harjutustest. Vajadusel saad minuga ka jooksvalt ühendust võtta. Olen SInu jaoks olemas!

Coachingu programmid juhile ja meeskonnale koos Reesi Valgega

Juhile ja meeskondadele

Meeskonna coaching´u abil algatatakse olulisi vestlusi, mis argipäevas kipuvad jääma tulemusplaanide, kasumiaruannete ja vaheeesmärkide varju. Selleks, et tugeva meeskonnana ühiselt liikuda, on tihtipeale mõistlik hetkeks peatuda ning õppida tegutsema targalt ning üksteisega arvestavalt koostööd teha. Aksepteerida lugupidavalt erinevusi ning üksteist tunnustada, võimendada tegevusi. Ühel lainepikkusel olev meeskond saavutab koos suurepäraseid tulemusi.
Meeskonna coaching’uga aitame tiimil:

luua selguse eesmärkide, tegevuskava ning prioriteetide kohta;

aitab näha eesmärki, miks seda kõike tehakse, milleks meeskond on üldse loodud;

avardab ja aitab näha suuremat pilti, mida meeskond ja sidusrühmad tulevikus vajavad;

loob usaldust nii meeskonna siseselt, kui suhtluses juhiga;

aitab luua arusaama rollides, vastutusalades ja koostöötamise protsessides.

Töötajate motiveerimine ja edukas meeskonna juhtimine peavad lähtuma tiimist endast. Valmisprogrammi luua pole võimalik, sellepärast loome selle üheskoos.