Loovus ja spontaansus edu valemis

Koolitus: loovus ja spontaansus edu valemis

Teemavaldkond: psühholoogia

Sihtrühm: kõik teemast huvitatud

Eesmärk: arendada osalejate loovust ja oskust mõelda “kastist välja”, kasvatada enesekindlust ja enesejuhtimise võimekust, suurendada usaldust ja koostööd meeskonnaliikmete vahel.

Sa oled oma olemuselt loov. Spontaansus, kujutlusvõime ja loovus mängivad inimese arengus olulist rolli, kuid on sageli pärsitud või koguni raamidesse surutud. Tihti piirame end ise või teeb seda meid ümbritsev keskkond – kammitsevad uskumused ja ka usk, kriitika või hirm selle ees, perfektsionism, ebakindlus ja muretsemine pidurdavad spontaansust ning piiravad loovust. Loovus ei tähenda vaid oskust hästi kirjutada või maalida, see tähendab ka meie leidlikkust, kujutlusvõimet, oskust leida sobivaid ja ka uudseid lahendusi elulistes situatsioonides.  

Kui sageli tuleb sinul ette olukordi, kus tuleks leida uutmoodi ehk “kastist välja” lahendusi, sest seni proovitu polnud piisavalt tulus või ei toiminud üldse? Ja seejuures tunned, et justkui sein on ees ja midagi on nagu puudu? Spontaansus on kadunud ja loovus ei käivitu. Tühjus… Ometi on Harvard Business Review läbiviidud uuringu kohaselt tunnistanud kujutlusvõime ja loovuse olulisust edu saavutamisel koguni 77% ettevõtjatest. Sestap otsustasime kokku panna ühe mõjusa koolituse sinu loovuse ja spontaansuse (taas)äratamiseks, sest küllap oled sinagi kogenud, et punkti C jõudmiseks ei piisa trajektoorist A-B.

Niisiis, aitame sul saada (uuesti) kontakti oma loomingulise poolega ning vabaneda isiklikest piduritest ja raamidest. Koolitusel osalejad saavad kogeda, kuidas mõelda “kastist välja” ja heita olukorrale pilk erinevatest vaatenurkadest. Kokkuvõttes aitab see kõik kaasa ka sinu isiklikule kasvule.

See koolitus on mõeldud sulle, kui soovid:

 • arendada oma kujutlusvõimet ja loovust
 • suurendada enesekindlust
 • mõista ja väljendada oma emotsioone
 • avastada oma ressursse ja piirajaid,
 • õppida tundma maailma ja oma kohta selles
 • harjutada ja täiendada sotsiaalseid oskuseid
 • arendada end nii isiklikus kui professionaalses elus.

Koolitusel leiame vastused küsimustele:

 • milliste tegevuste abil avastada ja äratada oma loovust
 • mida tähendavad loovus ja loomine, millist rolli etendab loovus sinu isiklikus arengus
 • kuidas kasutada loovust ja kujutlusvõimet, kuidas unistada
 • millised on sulle mõju avaldavad toetavad ja piiravad uskumused ning käitumismustrid
 • mis toetab või takistab sind oma vajaduste väljendamisel?

AEG
kokkuleppel

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
8 ak. tundi 

OSALEJATE ARV
 8-16

HIND
149€/osaleja

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitaja: Elo Mets, Gestalt psühhoterapeut väljaõppes

Elo Mets Gestalt psühhoterapeut

KOOLITUSE TULEMUSEL:

saad teoreetilise ja praktilise teadmise psühholoogilistest faktoritest, mis inimest igapäevaselt juhivad ja mõjutavad

saad hea ülevaate oma piirangutest ja ressurssidest

suureneb sinu paindlikkus ja pingetaluvus

kasvab sinu otsustussuutlikkus ja -kindlus.


ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitaja

Elo Mets on kliiniline Gestalt psühhoterapeut väljaõppes. Ta on omandamas magistrikraadi Londonis Metanoia Instituudi kliinilise Gestalt psühhoteraapia magistriprogrammis (MSc), mis on akrediteeritud Middlesex’i Ülikooli poolt. Elo on läbinud ka Tartu Ülikooli psühholoogiaained: arengupsühholoogia, kliiniline psühholoogia, psühhopatoloogia ning Ühendkuningriigi Gestalt Praktikute Ühingu liige (UK Association of Gestalt Practitioners, UKAGP).

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus toimub kogemusõppe vormis, Gestalt psühhoteraapiast pärit praktiliste meetodite toel. Toimuvad:

 • lühiloengud ja töö infomaterjalidega
 • grupitööd ja -harjutused
 • grupiarutelud
 • olukorra simulatsioon ja praktilised harjutused
 • eneseanalüüs ja reflektsioon.

Osalejad saavad infomaterjalid (töölehed), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahenditest. Iga koolitus on ainulaadne, sest töötame eksperimentaalselt hetkel toimuvaga ja osalejate poolt tõstatatud teemadega.

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.