Tarcon: coaching tõi meeskonnale selged eesmärgid, arusaama sidusrühmadest, usalduse kasvu meeskonnas ja produktiivsuse kasvu