10 harjutust meeskonnatunde loomiseks ja tugevdamiseks

Koolitus: 10 harjutust meeskonnatunde loomiseks ja tugevdamiseks

Teemavaldkond: suhtlemisoskus

Sihtrühm: juhid ja personalijuhid, tippspetsialistid, tiimijuhid ning meeskonnad, kes vajavad tulemuste saavutamiseks omavahelist usaldust ja tõhusat koostööd

Eesmärk: õppida selgeks ja läbi proovida 10 tõhusat harjutust, mis aitavad kaasa meeskonnatunde loomisele ja tugevdamisele

Tänapäeva kiire töö- ja elutempo juures ei ole ühelgi juhil ega ka meeskonnal aega ülemäära pikalt meeskonnatunde loomise või selle tugevdamise jaoks. Jah, meeskonnatunde olulisust teavad ja hindavad paljud, kuid sellegipoolest ei pöörata sellele tähelepanu enne, kui juba selgelt tajutavad probleemid ilmnevad. Kuidas siis võiks taolist olukorda ennetada ning ka töö tulemuslikkust tõsta?

Aga palun! Panime selleks kokku ühepäevase kiirkoolituse, mille käigus tutvustame ja mängime koos läbi 10 järeleproovitud teambuildingu ehk meeskonnatunde loomise ja tugevdamise harjutust, mille läbiviimiseks läheb vaja vaid üksikuid või mitte ühtegi materjali. Seejuures on oluline aga jääda realistlikuks. Tegemist on harjutustega, mis ei lahenda pikaaegseid probleeme ega muuda ammuseid vastaseid parimateks sõpradeks. Küll aga loovad need harjutused hea aluse uuteks vestlusteks, teevad võõrastest tuttavad ning aitavad luua (uusi) koostöö kokkulepped. Lõpuks kujuneb ja tugevnebki meeskonnatunne ning hakkab tekkima usaldus.

Küsimused, millele koolituse käigus vastused leiame:

 • kuidas kaardistada meeskonna vajadusi ja seada eesmärke enne harjutust
 • kuidas häälestada meeskonda enne harjutust
 • mida teha nendega, kes ei soovi harjutust kaasa teha
 • millised on võimalikud komistuskivid harjutuse läbiviimisel ja kuidas neid vältida/lahendada
 • millised on 10 kõige tõhusamat meeskonnatunde loomise ja tugevdamise harjutust – ülevaade ja läbi proovimine 
 • kuidas tagada meeskonna püsiv õppimine ja intrigeerida omandatu igapäevatöösse?

Mida me koolitusel kindlasti ei tee:

 • “akvaariumi”, kus aktiivselt kaasatud on ainult mõned osalejad, samal ajal, kui teised vaatavad ja kritiseerivad
 • rollimänge, kus osalejatele antakse väljamõeldud roll ja ülesanne midagi etendada
 • demonstratsioone, kus juht teeb midagi selgeks, samal ajal, kui kõik osalejad lihtsalt vaatavad ja seejärel arutavad
 • välitegevusi, mis nõuavad suuri alasid, head ilma ja füüsiliselt võimekaid osalejaid
 • puudutusi, kus osalejad peavad palju üksteist puudutama või jagama isiklikke mõtteid ja tundeid, tegevusi, mis asetavad juhi psühholoogi rolli.

AEG
kokkuleppel

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
8 ak. tundi, sh 3 tundi auditoorne ja 5 tundi praktiline 

OSALEJATE ARV
 12 – 24

HIND
149€

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitaja: Reesi Valge, juhtide ja meeskondade coach

coach Reesi Valge

KOOLITUSE TULEMUSEL OMANDAD:

teadmise, millal ja kuidas valida harjutus, mis on just konkreetsele meeskonnale vajalik ja kasulik

oskuse õpitud harjutusi eesmärgistada

oskuse harjutuste ettevalmistuseks, läbiviimiseks, järeltegevusteks

sammud, kuidas viia läbi meeskonnatunde loomise ja tugevdamise harjutusi

ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitaja

Reesi Valge on akrediteeritud coach ja omandanud kõrgeima rahvusvaheliselt tunnustatud meeskonna coachi kvalifikatsiooni Global Team Coaching Institute`s. Tal on kogemus mitmete väga mitmetahuliste meeskondade juhtimisega nii Eestis kui välismaal ja sellest ajendatuna jõudis ta ligi kuus aastat tagasi tõdemuseni, et just coachina saab ta kõige enam väärtust luua. Nende kuue aasta vältel on Reesi coachinud ridamisi tippjuhte ning väiksemaid ja suuremaid meeskondi.

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Koolitus on praktilise suunitlusega – teooria osa kombineeritakse praktilise õppega gruppides või paarides, toimuvad rollimängud, grupiarutelud, praktilised näited, osalejate juhtumite analüüsid, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomine ja tööriistade praktiline kasutamine; teooria moodutab ca 50% koolituse mahust. Eestikeelne töövihik (saadav kohapeal, kuulub koolituse hinna sisse).

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Seega on koolitusel rõhk tüüpilisemate konfliktete suhtlusolukordade läbimängul, reaalsetele juhtimisolukordadele lahenduste loomisel, praktikas rakendatavate konfliktide lahendamise tehnikate kasutamisel.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.