Enesekindel coach läbi Gestalt psühhoteraapia tehnikate

Koolitus: enesekindel coach läbi Gestalt psühhoteraapia tehnikate

Teemavaldkond: suhtlemisoskus

Sihtrühm: coachid, kogemusnõustajad, koolitajad, terapeudid

Eesmärk: saada praktilised teadmised Gestalt psühhoteraapia meetoditest, mida kasutada töös klientidega.

Kas oled kuulnud või kokku puutunud “toolide” meetodiga, mida kasutatakse coachingus ja teraapiates üsna laialdaselt kogu maailmas? Oled sa seda ka ise katsetanud ja kui enesekindel sa seda tehes olid?

Niisiis, nagu mainutud, on tegemist ühe enim kasutatud Gestalt teraapia eksperimendiga. Tühja tooli meetod, kui pealtnäha lihtne lähenemisviis aitab lahendada inimeste omavahelisi või sisemisi konflikte. See aitab näha olukorda teisest vaatenurgast ning paremini iseenda tundeid ja käitumist mõista.

Gestalt aga, on tuntud ja tunnustatud praktiline psühhoteraapia vorm, mis keskendub peaasjalikult inimese teadlikkuse, enesetoetuse ja -juhtimise oskuse ja vastutustunde kasvatamisele ning isiklikule arengule. Võrreldes teiste kaasaegsete psühhoteraapia meetoditega tegeletakse rohkem tunnete, emotsioonide ja keha teadlikkusega, rõhutades inimese keha-tunnete-mõtete terviklikkust ning integratsiooni, mis on loovuse ja elujõu allikaks.

Kuidas siis ikkagi end tühja tooli ja teiste Gestalti meetodite abil oma klienti toetades enesekindlam olla, antud koolitus keskendubki.


AEG
kokkuleppel

KOHT
kokkuleppel

KESTVUS
8 ak. tundi (teooria 3 h, praktika ja grupitööd 5 h)

OSALEJATE ARV
 kuni 24

HIND
149€

VÄLJUND
Tunnistus või osalemise tõend

Koolitaja: Elo Mets, Gestalt psühhoterapeut väljaõppes

Elo Mets Gestalt psühhoterapeut

KOOLITUSE TULEMUSEL ÕPID KASUTAMA GESTALT PSÜHHOTERAAPIA MEETODIKAID JA SAAD TEADA:

Kuidas toimib tühja tooli tehnika?
Saad teada, kuidas aidata oma klientidel sügavamalt mõista ja lahendada sisemisi konflikte läbi kujuteldava dialoogi kliendi ja tema jaoks oluliste isikute või isiksuse aspektide vahel. Tühi tool on võimas vahend emotsioonide ja mõttemustrite uurimiseks ning isiklikuks kasvuks ja arenguks.

Kuidas olla siin ja pragu?

Kuna teadlikkus saab tekkida vaid SIIN ja PRAEGU, siis õpime kuidas saad julgustada oma kliente keskenduma käesoleva hetke mõtetele, tunnetele ja aistingutele. See aitab saada teadlikumaks oma käsilolevatest kogemustest ning nende mõjust käitumisele ja otsuste tegemisele.

Kuidas suhelda läbi mina-sõnumi?

Keskendume peaasjalikult keele ja sõnade kasutusele ning kõnelemise toonile. Sellele, kuidas klienti julgustada end väljendama “mina”-lausete kaudu ja suunata seeläbi võtma omanditunne, vastutus oma isikliku kogemuse eest. Nii muutub tema eneseväljendus selgemaks ja vähenevad arusaamatused suheldes kaaslastega.

Kuidas rakendada Gestalt meetodeid grupicoachingus?

Uurime, kuidas rakendada Gestalt tehnikaid rakendada grupitöös, et toetada rühmaliikmete omavahelist suhtlust ja eneseavastamist. Kui töötad koos gruppide või meeskonadega, siis see osa koolitusest annab sulle vajalikud oskused ja tehnikad, et grupis terviklik ja toetav õhkkond luua. Õpid, kuidas julgustada grupiliikmeid oma mõtteid ja tundeid ausalt ning konstruktiivselt jagama, mis oluliselt edendab meeskonna sisemist dünaamikat ja koostööd.

ÕPPEKESKKOND, -MEETODID JA PÕHIMÕTTED

Koolitaja

Elo Mets on kliiniline Gestalt psühhoterapeut väljaõppes. Ta on omandamas magistrikraadi Londonis Metanoia Instituudi kliinilise Gestalt psühhoteraapia magistriprogrammis (MSc), mis on akrediteeritud Middlesex’i Ülikooli poolt. Elo on läbinud ka Tartu Ülikooli psühholoogiaained: arengupsühholoogia, kliiniline psühholoogia, psühhopatoloogia ning Ühendkuningriigi Gestalt Praktikute Ühingu liige (UK Association of Gestalt Practitioners, UKAGP).

Õppekeskkond

Kontaktõpe toimub hästi valgustatud, hubases, piisava suurusega ruumis, mille laudade ja toolide asetust on võimalik vastavalt vajadusele muuta. Ratastooliga ligipääs on tagatud. Koolitus toimub eesti keeles.

Õppemeetodid

Auditoorne töö, diskussioon ja praktiline töö paarides/grupis.

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Osalejad saavad infomaterjalid (töölehed), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi. Iga koolitus on ainulaadne, sest me töötame eksperimentaalselt sellega, mis hetkel toimub ja sellega, mis teemad osalejate poolt esile tõstetakse.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Koolituse põhimõtted

Koolitus viiakse läbi kombineeritud õppena, kus on vähe loengu osa, palju läbimänge, rollivahetusi ja vahetut läbikogemist. Inimesed õpivad kõige paremini läbi kogemise. Osalejad saavad infomaterjalid (töölehed), mis sisaldavad lühiülevaadet teooriast ja töövahendite kirjeldusi. Iga koolitus on ainulaadne, sest me töötame eksperimentaalselt sellega, mis hetkel toimub ja sellega, mis teemad osalejate poolt esile tõstetakse.

Tunnistuse väljastamise eelduseks on terves mahus koolitusel osalemine ja õpiväljundite saavutamine. Osalejale, kes õpiväljundeid saavutanud ei ole, väljastatakse soovi korral koolitusel osalemise kohta tõend.

Realcoach OÜ omab koolitusluba nr 251642. Koolituste läbiviimisel tugineme õppekorralduse alustele.